geschiedenis

De oorsprong van Tai Chi

Uit Wu-Chi ‘het uiterste niets’ ontstaat Tai Chi. Vooraleer er iets was in het universum was er niets. Eigenlijk was er wel iets, maar men wist niet vanwaar dat iets kwam en hoe het eruit zag. Wu-Chi is de oorsprong van zowel een statische als een dynamische vorm. In het statische zijn Yin en Yang samen en vormen ze één geheel. In het dynamische zijn ze gescheiden waardoor er twee vormen ontstaan. Afbeelding3Het symbool is een in elkaar vloeiende beweging van Yin en Yang. Yin is zwart en Yang is wit. Als Yin op zijn hoogtepunt komt, vloeit het over naar Yang, van Yang vloeien we terug naar Yin. Hiervan vinden we ook voorbeelden in de natuur zoals dag en nacht, eb en vloed.

Het Tai Chi diagram – yin en yang symbool

In het symbool vindt men ook nog twee punten: een zwart en een wit. Dit wil zeggen dat er binnen Yin een Yang is en dat er binnen Yang een Yin is. yinyangsymboolIn Tai Chi Chuan wil dit zeggen dat de vorm niet volledig ontspannen is en niet volledig gespannen. Een beweging naar voor moet al een gevoel geven dat je naar achter gaat en omgekeerd. In het begin van een beweging ontstaat Yang, op het einde van deze beweging ontstaat Yin. De kromming in het diagram is een teken dat de bewegingen rond, vloeiend, constant en evenwichtig zijn.