wat is qi-gong?

Voor veel mensen is het verschil tussen Tai Chi en Qi-Gong lastig te onderscheiden. Onder Tai Chi of Tai Chi Chuan wordt over het algemeen verstaan het bewegen vanuit de Tai Chi-principes, doorspekt met martiale elementen (zelfverdediging) om jezelf sterker te maken. In de Tai Chi kent men de ’vorm’, een lange reeks bewegingen achter elkaar. Qi-Gong oefeningen zijn puur gericht op je gezondheid. Qi-Gong (Chi Kung) spreek uit als sjie-kong. Qi betekent energie, gong betekent ‘werken met’ of ‘oefening’.

qigongHarmonieuze lichaamsbewegingen in geconcentreerde rust. Als je zelf deze subtiele manier van bewegen beoefend, voel je dat er in je lichaam warmte ontstaat, een gevoel van vitaliteit en tegelijkertijd rust en ontspanning, maar ook ondernemingslust en blijdschap.

In China gaat men er al duizenden jaren vanuit dat qi (levenskracht) gestimuleerd en  versterkt wordt door gong ( het met regelmaat en aandacht oefenen). Qi-Gong is een onlosmakelijk onderdeel van de chinese geneeskunde. Deze chinese cultuurschat bestaat uit tal van bewegingen, voedingsleer, massages, filosofie en andere energetische behandelingen zoals moxa-branden, tuina en accupressuur. Qi-Gong vormt de basis voor Tai Chi en tal van andere vecht- en verdedigingssporten zoals bijvoorbeeld aikido. Dit erfgoed is nog zo springlevend dat in China en andere Oosterse landen duizenden en duizenden mensen iedere ochtend massaal Qi-Gong beoefenen. De eenvoudige oefeningen hebben een groot effect, omdat ademhaling, beweging en geestelijke concentratie harmonieus gaan samenwerken. Qi-Gong werkt als een subtiele transformatiekracht. De genezende uitwerking van deze oeroude energieleer heeft de wetenschappers ertoe gebracht qi-gong systematisch te gaan onderzoeken. Zij ontdekten dat deze ‘geheimzinnige bewegingen’, die zowel in China en in het Westen als mysterieus worden beschouwd, aantoonbaar effect hebben op meetbare functies zoals o.a. bloedwaarden, hartritme en ademvolume. Qi-Gong werkt preventief en kan door iedereen beoefend worden, zowel staand, zittend of liggend. Ondanks dat veel westerlingen hier sceptisch tegenover staan, begint deze methode hier langzaam terrein te winnen.

Soorten Qi-Gong

Er zijn honderden, zo niet duizenden, Qi-Gong systemen. Taiji Qi-Gong is er één van. Andere bekende voorbeelden zijn de Baduan Jin (de acht kostbaarheden), Wuqin Xi (het vijf dieren spel), Yi Jin Jing (pezen transformerende oefeningen) en Chi-Neng. Ook voor andere Qi-Gong oefenseries wordt het woord ‘taiji’ wordt gebruikt. Alsof de verwarring nog niet groot genoeg is: er is ten minste nog twee andere oefenseries die de naam taiji qigong dragen. qigong-peopleDe ene werd vroeger onderwezen in combinatie met de Yang-stijl Taijiquan, de andere werd ontwikkeld door Yang Jwing Ming. Belangrijker dan welke oefenserie je precies doet, zijn de principes die je volgt terwijl je er mee bezig bent. Het is het navolgen van deze principes waarin de heilzame effecten besloten liggen. Voorbeelden van principes zijn bijvoorbeeld: zinken; openen van de gewrichten, meridianen en Energiecentra; centreren, stroming; adem in harmonie brengen met de beweging; etc. Voordat de oefenserie gestart wordt, probeer je eerst tot verstilling en concentratie te komen in een staande houding. Deze beginhouding noemt men ook wel de wuji houding. Wuji verwijst naar een open en lege toestand van de geest en een natuurlijke houding. In de Chinese kosmologie is wuji de toestand voordat de ‘dingen’ ontstonden, voor dat yin en yang onderscheidbaar werden. Je zou kunnen zeggen dat je even alle gevoelens en gedachten op laat lossen in de ruimte van je bewustzijn. Zo kom je terug bij wat je bent voordat je van alles doet, denkt en voelt. De Energie die dan manifest is noemt men in het Chinees de yuan qi of ‘oorspronkelijke energie’.

Qi de levensadem

Het is moeilijk om het begrip Qi (spreek uit als chi) in en paar woorden te verduidelijken. In Chinese woordenboeken worden voor het karakter ‘Qi’ meer dan 20 verschillende betekenissen gegeven.  Als je ervan bewust bent dat Qi niet enkel en alleen een begrip is, maar bij uitstek de Chinese manier van denken vertegenwoordigt. In de westerse literatuur wordt Qi gelijkgesteld met ‘energie’. Dit is de meest eenvoudige manier waarbij je op z’n minst ‘iets’ voor kunt stellen. Het symbool bestaat uit 2 delen, namelijk uit het begrip rook en het begrip rijst bundel.

Rijst is in China het belangrijkste voedingsmiddel en de rijstbundel symboliseert het materiële, voedende aspect van Qi. Het is de energie die door de ademhaling en voeding wordt gevormd en die ons lichaam in leven houdt. Het 2e deel wordt met ‘gas’, ‘damp’ of rook vertaald en symboliseert ons geestelijk aspect. Rook stijgt omhoog, is vormloos en vluchtig. Qi heeft dus ook betekenis als energie van het bewustzijn, het bewegende principe van de geest. Qi vloeit, stroomt en doordringt voortdurend. In ons lichaam circuleert het door de meridianen met de accupunctuur en accupressuurpunten. Deze punten kun je bezien als kleine energiegaatjes, ons lichaam is dus eigenlijk een vergiet.Belangrijk uitgangspunt is dat de Qi de gedachten volgt, en dat deze fijnstoffelijke en lichamelijke energie door de kracht van onze gedachten wordt beïnvloed. Alle energie-oefeningen (Qi-Gong ) en vechtkunstvormen zijn op deze taoïstische traditie gebaseerd.Als het hart (voorstellingsvermogen) er is, volgen de gedachten; als de gedachten zijn aangekomen, volgt de Qi, als de Qi is aangekomen, volgt het bloed en de kracht.